PRODUKCJA

Zawody pozwalają graczowi na wydobycie oraz przerobienie surowców na produkty.

Można podzielić zawody na trzy grupy: zawody wydobywcze, zawody produkcyjne oraz zawody używane do produkcji uzbrojenia. 
Pierwsza grupa zawiera zawody górnika węgla, siarki czy rolnika, natomiast druga pozwala przerobić nagromadzone surowce jako kucharz, hutnik czy kowal.

Przy wyborze zawodów ważnym jest, aby gracz wybierał je rozważnie, gdyż przydatnym jest posiadać obok zawodu produkcyjnego - wydobywczy, dzięki któremu łatwo wyprodukujemy potrzebny produkt.

Są także producenci uzbrojenia, do których zalicza się kowal, zbrojmistrz czy tarczmistrz. Tylko te zawody pozwalają produkować uzbrojenie używane przez gracza w walce z przeciwnikami.

W grze mmorpg Smoczy Jeźdźcy istnieje ponad 30 zawodów. Aby rozpocząć naukę któregoś z nich, potrzebne jest narzędzie zgodne z wybranym fachem oraz odpowiednia ilość punktów wiedzy.
Smoczy Jeźdźcy 2008-2024 All Rights Reserved